Lưu ý về quà tặng:

  • Không xóa các sản phẩm thuộc Bộ quà tặng đặt trước khỏi giỏ hàng( bao gồm: giá treo ẩn, khung viền, chân đế, loa )
  • Khách hàng không có nhu cầu, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng để nhận giá cuối
  • Các voucher có hạn 3 tháng kể từ ngày phát hành
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
55
23.715.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
65
29.665.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
75
42.415.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
55
32.215.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
65
38.165.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
75
56.865.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
85
84.915.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
50
31.365.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
55
38.165.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
65
46.665.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
75
72.165.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
85
101.915.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
98
152.915.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
75

- Tặng kèm Loa tháp Samsung MX-T40/XV

- Thời gian áp dụng: 01/04 - 30/06/2024

- Công nghệ đèn nền Direct Full Array

- Bộ xử lý Neural Quantum 4K

- Công nghệ Real Depth Enhancer

- Smart Hub

49.900.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
85

- Tặng kèm Loa tháp Samsung MX-T40/XV

- Thời gian áp dụng: 01/04 - 30/06/2024

- Công nghệ đèn nền Direct Full Array

- Bộ xử lý Neural Quantum 4K

- Công nghệ Real Depth Enhancer

- Smart Hub

72.900.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
55

- Công nghệ Quantum Matrix

- Bộ xử lý Neural Quantum 4K

- Dolby Atmos®

37.900.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
75

- Tặng kèm Loa tháp Samsung MX-T40/XV

- Thời gian áp dụng: 01/04 - 30/06/2024

- Công nghệ Quantum Matrix

- Bộ xử lý Neural Quantum 4K

- Dolby Atmos®

76.900.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
85

- Tặng kèm Loa tháp Samsung MX-T40/XV

- Thời gian áp dụng: 01/04 - 30/06/2024

- Công nghệ Quantum Matrix

- Bộ xử lý Neural Quantum 4K

- Dolby Atmos®

99.900.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
65

- Tặng kèm Loa tháp Samsung MX-T40/XV

- Thời gian áp dụng: 01/04 - 30/06/2024

- Khả năng chống chói vượt trội

- Bộ xử lý Neural Quantum 4K

54.900.000 ₫
MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT TRONG 7 NGÀY
75

- Tặng kèm Loa tháp Samsung MX-T40/XV

- Thời gian áp dụng: 01/04 - 30/06/2024

- Khả năng chống chói vượt trội

- Bộ xử lý Neural Quantum 4K

84.900.000 ₫