Hãng

DBX

Thiết bị chuyên nghiệp

2231

Equalizers DBX

20.500.000Đ

4.95/5459 đánh giá

1231

Equalizers DBX

18.900.000Đ

3.34/5218 đánh giá

1215

Equalizers DBX

13.300.000Đ

4.01/5422 đánh giá

234XS

Crossover DBX

9.600.000Đ

3.07/5474 đánh giá

231S

Equalizers DBX

7.900.000Đ

3.64/5342 đánh giá

223XS

Crossover DBX

7.100.000Đ

4.06/5230 đánh giá

131S

Equalizers DBX

6.400.000Đ

4.97/592 đánh giá

215S

Equalizers DBX

6.400.000Đ

3.77/5491 đánh giá

223S

Crossover DBX

5.000.000Đ

3.62/5329 đánh giá

Sản phẩm đã xem