Hãng

JBL

Deal brand
Thiết bị Karaoke

KP6055

Loa Karaoke JBL

86.400.000Đ

/5 đánh giá

KP6052

Loa Karaoke JBL

75.200.000Đ

/5 đánh giá

KP6015

Loa Karaoke JBL

74.200.000Đ

/5 đánh giá

KP6012

Loa Karaoke JBL

65.800.000Đ

/5 đánh giá

KP6010

Loa Karaoke JBL

53.400.000Đ

/5 đánh giá

KP4015

Loa Karaoke JBL

51.400.000Đ

/5 đánh giá

XS15

Loa Karaoke JBL

42.800.000Đ

/5 đánh giá

KP2015G2

Loa Karaoke JBL

41.800.000Đ

/5 đánh giá

KPS5

Loa Karaoke JBL

41.200.000Đ

/5 đánh giá

XS12

Loa Karaoke JBL

40.000.000Đ

/5 đánh giá

KP2012G2

Loa Karaoke JBL

38.400.000Đ

/5 đánh giá

KPS2

Loa Karaoke JBL

36.600.000Đ

/5 đánh giá

KP6018S

Subwoofer-JBL

32.900.000Đ

/5 đánh giá

MTS12

Loa Karaoke JBL

31.800.000Đ

/5 đánh giá

XS10

Loa Karaoke JBL

31.800.000Đ

/5 đánh giá

KP2010G2

Loa Karaoke JBL

29.000.000Đ

/5 đánh giá

KPS1

Loa Karaoke JBL

29.000.000Đ

/5 đánh giá

XS08

Loa Karaoke JBL

27.800.000Đ

/5 đánh giá

MTS10

Loa Karaoke JBL

27.200.000Đ

/5 đánh giá

IRX115S

Loa Subwoofer JBL

24.000.000Đ

/5 đánh giá

BEYOND 3

Ampli Karaoke JBL

21.900.000Đ

/5 đánh giá

Ki512

Loa Karaoke

21.100.000Đ

/5 đánh giá

KI510

Loa Karaoke

19.400.000Đ

/5 đánh giá

PASION 12

Full range JBL

17.800.000Đ

4.67/5259 đánh giá

BEYOND 1

Ampli Karaoke JBL

16.900.000Đ

/5 đánh giá

MK12

Loa Karaoke JBL

15.800.000Đ

/5 đánh giá

PASION 10

JBL Full range

15.600.000Đ

4.13/566 đánh giá

PASION 12SP

Subwoofer JBL

14.500.000Đ

3.34/5214 đánh giá

IRX112BT

Portable PA JBL

14.400.000Đ

4.53/5222 đánh giá

MK10

Loa Karaoke JBL

13.600.000Đ

/5 đánh giá

PASION 8

Full range JBL

12.500.000Đ

4.87/5369 đánh giá

IRX108BT

Portable PA JBL

11.700.000Đ

4.19/5135 đánh giá

VM300

Micro không dây JBL

11.000.000Đ

4.21/597 đánh giá

MK08

Loa Karaoke JBL

10.300.000Đ

/5 đánh giá

VM200

Micro không dây JBL

9.000.000Đ

/5 đánh giá

KX200

Vang số JBL

8.500.000Đ

3.37/5413 đánh giá

Thiết bị chuyên nghiệp

CBT 200LA-1

Loa cột JBL

69.200.000Đ

4.38/5464 đánh giá

PRX825W

Active JBL

54.300.000Đ

3.07/5311 đánh giá

PRX835W

Active JBL

54.300.000Đ

4.07/5273 đánh giá

PRX818XLFW

Subwoofer Active JBL

52.400.000Đ

3.96/5474 đánh giá

PRX918XLF

Loa Subwoofer Active JBL

52.400.000Đ

/5 đánh giá

PRX ONE

Loa biểu diễn di động JBL

49.900.000Đ

/5 đánh giá

PRX815XLFW

Subwoofer Active JBL

49.600.000Đ

3.43/5485 đánh giá

PRX915XLF

Loa Subwoofer Active JBL

49.600.000Đ

/5 đánh giá

PRX715XLF

Active JBL

44.220.000Đ

3.83/5372 đánh giá

PRX718XLF

Active JBL

41.390.000Đ

5/5459 đánh giá

PRX725

Active JBL

41.390.000Đ

4.35/581 đánh giá

CBT 70J-1

Loa treo tường JBL

41.200.000Đ

3.98/550 đánh giá

PRX815W

Active JBL

40.600.000Đ

4.39/5421 đánh giá

PRX915

Loa Active biểu diễn di động JBL

40.600.000Đ

/5 đánh giá

EON718S

Loa biểu diễn di động JBL

39.900.000Đ

/5 đánh giá

PRX715

Active JBL

39.860.000Đ

3.11/5487 đánh giá

EON ONE MK2

Loa biểu diễn di động JBL

37.000.000Đ

/5 đánh giá

PRX812W

Active JBL

35.300.000Đ

4.84/5385 đánh giá

PRX912

Loa Active biểu diễn di động JBL

35.300.000Đ

/5 đánh giá

PRX418S

Subwwofer Passive JBL

33.900.000Đ

4.64/5108 đánh giá

PRX425

Passive JBL

33.900.000Đ

3.61/5251 đánh giá

PRX712

Active JBL

32.730.000Đ

3.51/5447 đánh giá

PRX908

Loa Active biểu diễn di động JBL

31.800.000Đ

/5 đánh giá

CBT 100LA-1

Loa treo tường JBL

30.000.000Đ

4.87/5454 đánh giá

SRX718S

Active JBL

29.700.000Đ

3.87/5364 đánh giá

PRX710

Active JBL

28.460.000Đ

3.81/5119 đánh giá

PRX735

Active JBL

28.460.000Đ

4.01/5499 đánh giá

PRX415M

Passive JBL

25.500.000Đ

3.43/5155 đánh giá

VMA2120

Ampli đa dụng/ công cộng JBL

25.200.000Đ

4.47/5229 đánh giá

CBT 70JE-1

Loa cột JBL

24.200.000Đ

4.11/5299 đánh giá

VMA1240

Ampli đa dụng/ công cộng JBL

23.100.000Đ

4.84/5136 đánh giá

PRX412M

Passive JBL

23.000.000Đ

3.68/5328 đánh giá

EON208P

Loa biểu diễn di động JBL

22.000.000Đ

/5 đánh giá

VMA260

Ampli đa dụng/ công cộng JBL

21.000.000Đ

3.52/5460 đánh giá

C50PACK

Loa treo tường JBL

20.400.000Đ

3.23/567 đánh giá

EON715

Loa biểu diễn di động JBL

19.990.000Đ

/5 đánh giá

VMA1120

Ampli đa dụng/ công cộng JBL

19.000.000Đ

3.56/5114 đánh giá

EON712

Loa biểu diễn di động JBL

17.900.000Đ

/5 đánh giá

EON710

Loa biểu diễn di động JBL

15.900.000Đ

/5 đánh giá

CBT 50LA-1

Loa treo tường JBL

15.800.000Đ

3.89/597 đánh giá

VMA160

Ampli đa dụng/ công cộng JBL

14.900.000Đ

3.73/5255 đánh giá

CONTROL40CST

Loa âm trần JBL

12.600.000Đ

4.78/5318 đánh giá

CONTROL47HC

Loa âm trần JBL

12.200.000Đ

4.36/569 đánh giá

308PMKII

Loa kiểm âm Active JBL

11.300.000Đ

3.76/594 đánh giá

CONTROL47LP

Loa âm trần JBL

10.900.000Đ

4.72/5461 đánh giá

CONTROL47CT

Loa âm trần JBL

10.700.000Đ

4.69/5448 đánh giá

306PMKII

Loa kiểm âm Active JBL

9.300.000Đ

3.93/5135 đánh giá

CONTROL19CST

Loa âm trần JBL

8.300.000Đ

3.98/557 đánh giá

CONTROL19CS

Loa âm trần JBL

7.700.000Đ

4.38/5341 đánh giá

CONTROL18CT

Loa âm trần JBL

7.300.000Đ

3.32/5330 đánh giá

CONTROL26CT

Loa âm trần JBL

6.800.000Đ

3.59/5136 đánh giá

305PMKII

Passive JBL

6.700.000Đ

3.63/594 đánh giá

104SET-BT

Loa kiểm âm JBL 104 Bluetooth

6.700.000Đ

3.71/5396 đánh giá

CONTROL25-1-WH

Loa treo tường JBL

6.000.000Đ

4.22/5400 đánh giá

CONTROL25-1

Loa treo tường JBL

6.000.000Đ

4.83/5325 đánh giá

CONTROL26C

Loa âm trần JBL

5.500.000Đ

4.03/5232 đánh giá

CONTROL16CT

Loa âm trần JBL

5.300.000Đ

4.65/5236 đánh giá

CONTROL64PT

Loa âm trần JBL

4.800.000Đ

3.74/5129 đánh giá

CONTROL24CT

Loa âm trần JBL

4.600.000Đ

3.94/5174 đánh giá

CONTROL23-1-WH

Loa treo tường JBL

4.500.000Đ

3.72/5105 đánh giá

CONTROL23-1

Loa treo tường JBL

4.500.000Đ

3.93/5212 đánh giá

CONTROL24C

Loa âm trần JBL

4.300.000Đ

4.79/5398 đánh giá

CONTROL24CT-MICRO

Loa âm trần JBL

3.200.000Đ

4.26/5225 đánh giá

CONTROL12CT

Loa âm trần JBL

3.100.000Đ

4.88/5228 đánh giá

CONTROL24C-MICRO

Loa âm trần JBL

3.000.000Đ

3.45/5332 đánh giá

CONTROL42C

Loa âm trần JBL

2.800.000Đ

3.56/5339 đánh giá

CONTROL67PT

Loa âm trần JBL

Liên hệ

4.01/5377 đánh giá

CONTROL65PT

Loa âm trần JBL

Liên hệ

4.13/5231 đánh giá

SRX812

Passive JBL

Liên hệ

3.61/5190 đánh giá

SRX812P

Active JBL

Liên hệ

3.98/5231 đánh giá

SRX815

Passive JBL

Liên hệ

4.92/5249 đánh giá

SRX815P

Active JBL

Liên hệ

3.29/5298 đánh giá

SRX818S

Subwwofer Passive JBL

Liên hệ

3.57/5428 đánh giá

SRX818SP

Subwoofer Active JBL

Liên hệ

3.04/551 đánh giá

SRX828S

Subwoofer Passive JBL

Liên hệ

3.2/5206 đánh giá

SRX828SP

Active JBL

Liên hệ

3.74/5152 đánh giá

SRX835

Passive JBL

Liên hệ

3.98/5485 đánh giá

SRX835P

Active JBL

Liên hệ

4.48/5126 đánh giá

STX835

Passive JBL

Liên hệ

4.84/5350 đánh giá

VRX915S

Passive JBL

Liên hệ

4.89/5228 đánh giá

VRX918S

Passive JBL

Liên hệ

3.18/5289 đánh giá

VRX918SP

Active JBL

Liên hệ

4.8/5336 đánh giá

VRX928LA

Passive JBL

Liên hệ

5/5334 đánh giá

VRX932LA-1

Passive JBL

Liên hệ

3.1/5467 đánh giá

VRX932LAP

Active JBL

Liên hệ

4.17/5137 đánh giá

BRX300 Series

Modular Portable Line Array System JBL

Liên hệ

/5 đánh giá

Sản phẩm đã xem