Hãng

Soundcraft

Thiết bị chuyên nghiệp

Ui24R

Soundcraft Mixer Digital

23.390.000Đ

4.9/5337 đánh giá

Nano M12BT

Mixer Soundcraft có Bluetooth

13.690.000Đ

/5 đánh giá

Ui16

Soundcraft Mixer Digital

12.680.000Đ

3.86/5241 đánh giá

Nano M08BT

Mixer Soundcraft có Bluetooth

10.000.000Đ

/5 đánh giá

Ui12

Soundcraft Mixer Digital

7.800.000Đ

3.45/573 đánh giá

Notepad-12FX

Soundcraft Mixer Analog

4.790.000Đ

4.12/5345 đánh giá

Notepad-8

Soundcraft Mixer Analog

3.840.000Đ

3.44/5294 đánh giá

Notepad-5

Soundcraft Mixer Analog

2.900.000Đ

4.02/5369 đánh giá

Sản phẩm đã xem