Hãng

Soundcraft

Thiết bị chuyên nghiệp

Ui24R

Soundcraft Mixer Digital

32.900.000Đ

4.9/5337 đánh giá

Ui16

Soundcraft Mixer Digital

18.900.000Đ

3.86/5241 đánh giá

Nano M12BT

Mixer Soundcraft có Bluetooth

14.900.000Đ

/5 đánh giá

Ui12

Soundcraft Mixer Digital

10.900.000Đ

3.45/573 đánh giá

Nano M08BT

Mixer Soundcraft có Bluetooth

10.900.000Đ

/5 đánh giá

Notepad-12FX

Soundcraft Mixer Analog

5.900.000Đ

4.12/5345 đánh giá

Notepad-8FX

Soundcraft Mixer Analog

4.900.000Đ

3.44/5294 đánh giá

Notepad-5

Soundcraft Mixer Analog

4.000.000Đ

4.02/5369 đánh giá

Sản phẩm đã xem