Hãng

Shure

Deal brand
Thiết Bị Di Động, Tai Nghe

Shure SE846 Gen 2

Tai nghe earphones Shure

29.000.000Đ

/5 đánh giá

Shure SE846

Tai nghe nhét tai có dây Shure

28.000.000Đ

/5 đánh giá

SE535

Tai nghe nhét tai có dây Shure

15.050.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 5

Tai nghe nhét tai có dây Shure

14.980.000Đ

/5 đánh giá

SE535LTD

Tai nghe nhét tai có dây Shure

14.380.000Đ

/5 đánh giá

SE535LTD Wireless

Tai nghe Bluetooth Shure

12.510.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 50-SBH2350

Tai nghe chụp tai không dây Shure

11.800.000Đ

/5 đánh giá

Shure AONIC 4

Tai nghe nhét tai có dây Shure

8.870.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 215 True Wireless

Tai nghe True Wireless Shure

8.750.000Đ

/5 đánh giá

SE425

Tai nghe nhét tai có dây Shure

8.460.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 40

Tai nghe chụp tai không dây Shure

7.300.000Đ

/5 đánh giá

Shure AONIC 3

Tai nghe nhét tai có dây Shure

5.930.000Đ

/5 đánh giá

SRH840

Tai nghe kiểm âm Shure

5.380.000Đ

/5 đánh giá

SE315

Tai nghe nhét tai có dây Shure

5.370.000Đ

/5 đánh giá

AONIC FREE

Tai nghe True Wireless Shure

4.900.000Đ

/5 đánh giá

SE215 Wireless

Tai nghe Bluetooth in ear Shure

4.750.000Đ

/5 đánh giá

Shure SE215SPE-PL

Tai nghe earphones Shure

3.300.000Đ

/5 đánh giá

SRH440

Tai nghe chụp tai có dây Shure

3.200.000Đ

/5 đánh giá

SRH550DJ

Tai nghe chụp tai có dây Shure

3.120.000Đ

/5 đánh giá

SRH240A

Tai nghe chụp tai có dây Shure

1.960.000Đ

/5 đánh giá

Thiết bị Karaoke

BLX288A/B58

02 Cái Bộ Phát BLX2 Với Đầu Micro BETA 58, Bộ Nhận 2 Kênh

25.430.000Đ

/5 đánh giá

BLX288A-SM58

Micro không dây Shure

22.720.000Đ

/5 đánh giá

BLX288A-PG58

Micro không dây Shure

20.420.000Đ

4.72/5318 đánh giá

SVX288A-PG58

Micro không dây Shure

15.160.000Đ

3.73/5213 đánh giá

SVX288A-PG28

Micro không dây Shure

14.660.000Đ

/5 đánh giá

SVX14A-PGA31

Micro cài đầu Shure

9.530.000Đ

/5 đánh giá

Shure BETA 87A

Micro có dây Shure

8.590.000Đ

/5 đánh giá

MV88-A

Micro Condenser Stereo Digital, Kết Nối Lightning Với iPhone, iPad Và iPod

4.910.000Đ

/5 đánh giá

SM58 -LC

Micro có dây Shure

3.870.000Đ

/5 đánh giá

SM48S

Micro có dây Shure

2.250.000Đ

/5 đánh giá

SM48

Micro có dây Shure

2.100.000Đ

/5 đánh giá

PGA58-XLR

Micro Shure có dây kèm theo

1.840.000Đ

4.83/593 đánh giá

PGA58-QTR

Micro Shure có dây kèm theo

1.840.000Đ

3.84/5292 đánh giá

PGA58-LC

Micro Shure dùng dây

1.480.000Đ

/5 đánh giá

PGA48-QTR

Micro Shure có dây kèm theo

1.170.000Đ

4.97/5136 đánh giá

PGA48-LC

Micro Shure dùng dây

980.000Đ

/5 đánh giá

SV200-Q-X

Micro có dây Shure

820.000Đ

/5 đánh giá

SV100-X

Micro có dây Shure

690.000Đ

/5 đánh giá

Micro
Thiết bị chuyên nghiệp

MV88+ VIDEO KIT

Micro ghi âm Shure

8.450.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV7-S

Micro thu âm và livestream

8.450.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV7-K

Micro thu âm và livestream

8.450.000Đ

/5 đánh giá

MV88+Stereo USB

Micro ghi âm Shure

6.680.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV7X

Micro thu âm và livestream

6.600.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV5C

Micro hội thảo trực tuyến

4.720.000Đ

/5 đánh giá

MVI-A

Audio interface Shure MVi

3.910.000Đ

/5 đánh giá

Dây dẫn, Phụ kiện

MVX2U

Cổng kết nối

4.500.000Đ

/5 đánh giá

Sản phẩm đã xem