Hãng

Shure

Deal brand
Thiết bị Karaoke

BLX288A-SM58

Micro không dây Shure

23.121.000Đ

/5 đánh giá

BLX288A-PG58

Micro không dây Shure

18.564.000Đ

4.72/5318 đánh giá

SVX288A-PG58

Micro không dây Shure

13.125.000Đ

3.73/5213 đánh giá

SVX288A-PG28

Micro không dây Shure

12.000.000Đ

/5 đánh giá

SVX14A-PGA31

Micro cài đầu Shure

8.094.000Đ

/5 đánh giá

Shure BETA 87A

Micro có dây Shure

7.798.000Đ

/5 đánh giá

MV88+ VIDEO KIT

Thiết bị ghi âm di động chuyên nghiệp

7.319.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV7

Micro thu âm và livestream

6.590.000Đ

/5 đánh giá

SM58 -LC

Micro có dây Shure

3.350.000Đ

/5 đánh giá

PGA58-XLR

Micro Shure có dây kèm theo

1.670.000Đ

4.83/593 đánh giá

PGA58-QTR

Micro Shure có dây kèm theo

1.670.000Đ

3.84/5292 đánh giá

PGA58-LC

Micro Shure dùng dây

1.342.000Đ

/5 đánh giá

PGA48-QTR

Micro Shure có dây kèm theo

1.063.000Đ

4.97/5136 đánh giá

SV200-Q-X

Micro có dây Shure

745.000Đ

/5 đánh giá

SV100-X

Micro có dây Shure

653.000Đ

/5 đánh giá

Thiết Bị Di Động, Tai Nghe

AONIC 5

Tai nghe nhét tai có dây Shure

14.980.000Đ

/5 đánh giá

SE535LTD

Tai nghe nhét tai có dây Shure

14.307.000Đ

/5 đánh giá

SE535

Tai nghe nhét tai có dây Shure

12.160.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 50-SBH2350

Tai nghe chụp tai không dây Shure

11.800.000Đ

/5 đánh giá

SE535LTD Wireless

Tai nghe Bluetooth Shure

11.570.000Đ

/5 đánh giá

Shure AONIC 4

Tai nghe nhét tai có dây Shure

8.870.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 215 True Wireless

Tai nghe True Wireless Shure

7.950.000Đ

/5 đánh giá

SE425

Tai nghe nhét tai có dây Shure

6.760.000Đ

/5 đánh giá

Shure AONIC 3

Tai nghe nhét tai có dây Shure

5.930.000Đ

/5 đánh giá

SE315

Tai nghe nhét tai có dây Shure

4.880.000Đ

/5 đánh giá

SRH840

Tai nghe kiểm âm Shure

4.833.000Đ

/5 đánh giá

SRH550DJ

Tai nghe chụp tai có dây Shure

2.840.000Đ

/5 đánh giá

SE215 Wireless

Tai nghe Bluetooth in ear Shure

2.730.000Đ

/5 đánh giá

SRH440

Tai nghe chụp tai có dây Shure

2.482.000Đ

/5 đánh giá

SRH240A

Tai nghe chụp tai có dây Shure

1.781.000Đ

/5 đánh giá

Sản phẩm đã xem