Hãng

Shure

Deal brand
Thiết bị Karaoke

BLX288A-SM58

Micro không dây Shure

20.656.000Đ

/5 đánh giá

BLX288A-PG58

Micro không dây Shure

17.218.000Đ

4.72/5318 đánh giá

SVX288A-PG28

Micro không dây Shure

11.364.000Đ

/5 đánh giá

SVX288A-PG58

Micro không dây Shure

11.364.000Đ

3.73/5213 đánh giá

Shure BETA 87A

Micro có dây Shure

8.700.000Đ

/5 đánh giá

SVX14A-PGA31

Micro cài đầu Shure

7.238.000Đ

/5 đánh giá

MV88+ VIDEO KIT

Thiết bị ghi âm di động chuyên nghiệp

6.970.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV7

Micro thu âm và livestream

6.590.000Đ

/5 đánh giá

SM58 -LC

Micro có dây Shure

3.190.000Đ

/5 đánh giá

PGA58-XLR

Micro có dây Shure

1.670.000Đ

4.83/593 đánh giá

PGA58-QTR

Micro có dây Shure

1.670.000Đ

3.84/5292 đánh giá

PGA48-QTR

Micro có dây Shure

1.063.000Đ

4.97/5136 đánh giá

SV200-Q-X

Micro có dây Shure

516.000Đ
645.000đ (-20%)

/5 đánh giá

SV100-X

Micro có dây Shure

590.000Đ

/5 đánh giá

Thiết Bị Di Động, Tai Nghe

AONIC 5

Tai nghe nhét tai có dây Shure

14.980.000Đ

/5 đánh giá

SE535LTD

Tai nghe nhét tai có dây Shure

13.070.000Đ

/5 đánh giá

SE535

Tai nghe nhét tai có dây Shure

12.160.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 50-SBH2350

Tai nghe chụp tai không dây Shure

11.800.000Đ

/5 đánh giá

SE535LTD Wireless

Tai nghe Bluetooth Shure

11.570.000Đ

/5 đánh giá

Shure AONIC 4

Tai nghe nhét tai có dây Shure

8.870.000Đ

/5 đánh giá

AONIC 215 True Wireless

Tai nghe True Wireless Shure

7.950.000Đ

/5 đánh giá

SE425

Tai nghe nhét tai có dây Shure

6.760.000Đ

/5 đánh giá

Shure AONIC 3

Tai nghe nhét tai có dây Shure

5.930.000Đ

/5 đánh giá

SE315

Tai nghe nhét tai có dây Shure

4.880.000Đ

/5 đánh giá

SRH840

Tai nghe kiểm âm Shure

4.673.000Đ

/5 đánh giá

SE215 Wireless

Tai nghe Bluetooth in ear Shure

2.730.000Đ

/5 đánh giá

SRH440

Tai nghe chụp tai có dây Shure

2.364.000Đ

/5 đánh giá

SRH550DJ

Tai nghe chụp tai có dây Shure

2.260.000Đ

/5 đánh giá

SRH240A

Tai nghe chụp tai có dây Shure

1.591.000Đ

/5 đánh giá

Sản phẩm đã xem