Hãng

AKG

Thiết bị Karaoke

KM200

Micro AKG KM200

8.900.000Đ

/5 đánh giá

WMS40 MINI2

Micro không dây AKG

6.600.000Đ

3.04/5379 đánh giá

WMS40MINI

Micro không dây AKG

4.400.000Đ

3.33/5432 đánh giá

AKG D5

Micro có dây AKG

3.270.000Đ

/5 đánh giá

Thiết bị chuyên nghiệp

P5S

Micro có dây AKG

1.750.000Đ

4.27/5422 đánh giá

Sản phẩm đã xem