Nhóm hàng

Micro có dây

Micro có dây

SM48S

Micro có dây Shure

2.250.000Đ

/5 đánh giá

SM48

Micro có dây Shure

2.100.000Đ

/5 đánh giá

BA58

Micro có dây Boston Acoustics

500.000Đ

/5 đánh giá

MV88-A

Micro Condenser Stereo Digital, Kết Nối Lightning Với iPhone, iPad Và iPod

4.910.000Đ

/5 đánh giá

Shure BETA 87A

Micro có dây Shure

8.590.000Đ

/5 đánh giá

AKG D5

Micro có dây AKG

2.700.000Đ

/5 đánh giá

BAM 1

Micro có dây Boston Acoustics

500.000Đ

/5 đánh giá

SM58 -LC

Micro có dây Shure

3.870.000Đ

/5 đánh giá

SV200-Q-X

Micro có dây Shure

820.000Đ

/5 đánh giá

SV100-X

Micro có dây Shure

690.000Đ

/5 đánh giá

PGA58-QTR

Micro Shure có dây kèm theo

1.840.000Đ

3.84/5292 đánh giá

PGA58-XLR

Micro Shure có dây kèm theo

1.840.000Đ

4.83/593 đánh giá

PGA48-QTR

Micro Shure có dây kèm theo

1.170.000Đ

4.97/5136 đánh giá

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem