Nhóm hàng

Thiết bị chuyên nghiệp

Thiết bị chuyên nghiệp

VRX932LAP

Active JBL

95.640.000Đ

4.17/5137 đánh giá

STX835

Passive JBL

86.830.000Đ

4.84/5350 đánh giá

VRX932LA-1

Passive JBL

72.990.000Đ

3.1/5467 đánh giá

VRX918SP

Active JBL

66.700.000Đ

4.8/5336 đánh giá

SRX828SP

Active JBL

65.440.000Đ

3.74/5152 đánh giá

CBT 200LA-1

Loa cột JBL

60.200.000Đ

4.38/5464 đánh giá

SRX818SP

Subwoofer Active JBL

52.850.000Đ

3.04/551 đánh giá

SRX835P

Active JBL

52.850.000Đ

4.48/5126 đánh giá

SRX828S

Subwoofer Passive JBL

50.340.000Đ

3.2/5206 đánh giá

VRX928LA

Passive JBL

50.340.000Đ

5/5334 đánh giá

PRX ONE

Loa biểu diễn di động JBL

48.000.000Đ

/5 đánh giá

SRX815P

Active JBL

46.560.000Đ

3.29/5298 đánh giá

VRX918S

Passive JBL

46.560.000Đ

3.18/5289 đánh giá

PRX818XLFW

Subwoofer Active JBL

46.400.000Đ

3.96/5474 đánh giá

PRX825W

Active JBL

46.000.000Đ

3.07/5311 đánh giá

PRX835W

Active JBL

46.000.000Đ

4.07/5273 đánh giá

PRX715XLF

Active JBL

44.220.000Đ

3.83/5372 đánh giá

VRX915S

Passive JBL

44.040.000Đ

4.89/5228 đánh giá

SRX812P

Active JBL

42.790.000Đ

3.98/5231 đánh giá

SRX835

Passive JBL

42.280.000Đ

3.98/5485 đánh giá

Sản phẩm liên quan

Notepad-12FX

Soundcraft Mixer Analog

Giá bán

5.300.000Đ

Notepad-5

Soundcraft Mixer Analog

Giá bán

3.200.000Đ

Notepad-8

Soundcraft Mixer Analog

Giá bán

4.200.000Đ

Ui24R

Soundcraft Mixer Digital

Giá bán

26.100.000Đ

Ui16

Soundcraft Mixer Digital

Giá bán

14.100.000Đ

Ui12

Soundcraft Mixer Digital

Giá bán

8.700.000Đ

1215

Equalizers DBX

Giá bán

10.000.000Đ

1231

Equalizers DBX

Giá bán

13.900.000Đ

131S

Equalizers DBX

Giá bán

5.600.000Đ

215S

Equalizers DBX

Giá bán

5.600.000Đ
Sản phẩm đã xem