Nhóm hàng

Thiết bị chuyên nghiệp

Thiết bị chuyên nghiệp

VRX932LAP

Active JBL

95.640.000Đ

4.17/5137 đánh giá

STX835

Passive JBL

86.830.000Đ

4.84/5350 đánh giá

VRX932LA-1

Passive JBL

72.990.000Đ

3.1/5467 đánh giá

VRX918SP

Active JBL

66.700.000Đ

4.8/5336 đánh giá

SRX828SP

Active JBL

65.440.000Đ

3.74/5152 đánh giá

CBT 200LA-1

Loa cột JBL

54.110.000Đ

4.38/5464 đánh giá

SRX818SP

Subwoofer Active JBL

52.850.000Đ

3.04/551 đánh giá

SRX835P

Active JBL

52.850.000Đ

4.48/5126 đánh giá

SRX828S

Subwoofer Passive JBL

50.340.000Đ

3.2/5206 đánh giá

VRX928LA

Passive JBL

50.340.000Đ

5/5334 đánh giá

SRX815P

Active JBL

46.560.000Đ

3.29/5298 đánh giá

VRX918S

Passive JBL

46.560.000Đ

3.18/5289 đánh giá

PRX715XLF

Active JBL

44.220.000Đ

3.83/5372 đánh giá

PRX818XLFW

Subwoofer Active JBL

44.220.000Đ

3.96/5474 đánh giá

VRX915S

Passive JBL

44.040.000Đ

4.89/5228 đánh giá

SRX812P

Active JBL

42.790.000Đ

3.98/5231 đánh giá

SRX835

Passive JBL

42.280.000Đ

3.98/5485 đánh giá

PRX718XLF

Active JBL

41.390.000Đ

5/5459 đánh giá

PRX725

Active JBL

41.390.000Đ

4.35/581 đánh giá

PRX825W

Active JBL

41.390.000Đ

3.07/5311 đánh giá

Sản phẩm liên quan

NOTEPAD-12CH

Mixer Soundcraft

Giá bán

4.790.000Đ

NOTEPAD-5CH

Mixer Soundcraft

Giá bán

2.900.000Đ

NOTEPAD-8CH

Mixer Soundcraft

Giá bán

3.840.000Đ

Ui24R

Digital SOUNDCRAFT

Giá bán

23.390.000Đ

Ui16-Digital

Digital SOUNDCRAFT

Giá bán

12.680.000Đ

Ui12-Digital

Digital SOUNDCRAFT

Giá bán

7.800.000Đ

1215

Equalizers DBX

Giá bán

1231

Equalizers DBX

Giá bán

131S

Equalizers DBX

Giá bán

4.150.000Đ

215S

Equalizers DBX

Giá bán

4.150.000Đ
Sản phẩm đã xem