Nhóm hàng

Thiết bị chuyên nghiệp

Thiết bị chuyên nghiệp

CBT 200LA-1

Loa cột JBL

60.200.000Đ

4.38/5464 đánh giá

PRX ONE

Loa biểu diễn di động JBL

49.900.000Đ

/5 đánh giá

PRX818XLFW

Subwoofer Active JBL

46.400.000Đ

3.96/5474 đánh giá

PRX825W

Active JBL

46.000.000Đ

3.07/5311 đánh giá

PRX835W

Active JBL

46.000.000Đ

4.07/5273 đánh giá

PRX715XLF

Active JBL

44.220.000Đ

3.83/5372 đánh giá

PRX815XLFW

Subwoofer Active JBL

42.000.000Đ

3.43/5485 đánh giá

PRX718XLF

Active JBL

41.390.000Đ

5/5459 đánh giá

PRX725

Active JBL

41.390.000Đ

4.35/581 đánh giá

PRX715

Active JBL

39.860.000Đ

3.11/5487 đánh giá

EON ONE MK2

Loa biểu diễn di động JBL

37.000.000Đ

/5 đánh giá

CBT 70J-1

Loa treo tường JBL

35.800.000Đ

3.98/550 đánh giá

PRX815W

Active JBL

34.400.000Đ

4.39/5421 đánh giá

PRX712

Active JBL

32.730.000Đ

3.51/5447 đánh giá

PRX812W

Active JBL

29.900.000Đ

4.84/5385 đánh giá

SRX718S

Active JBL

29.700.000Đ

3.87/5364 đánh giá

PRX425

Passive JBL

29.500.000Đ

3.61/5251 đánh giá

EON718S

Loa biểu diễn di động JBL

28.900.000Đ

/5 đánh giá

PRX710

Active JBL

28.460.000Đ

3.81/5119 đánh giá

PRX735

Active JBL

28.460.000Đ

4.01/5499 đánh giá

Sản phẩm liên quan

Notepad-12FX

Soundcraft Mixer Analog

Giá bán

5.300.000Đ

Notepad-5

Soundcraft Mixer Analog

Giá bán

3.200.000Đ

Notepad-8

Soundcraft Mixer Analog

Giá bán

4.200.000Đ

Ui24R

Soundcraft Mixer Digital

Giá bán

26.100.000Đ

Ui16

Soundcraft Mixer Digital

Giá bán

14.100.000Đ

Ui12

Soundcraft Mixer Digital

Giá bán

8.700.000Đ

1215

Equalizers DBX

Giá bán

10.000.000Đ

1231

Equalizers DBX

Giá bán

13.900.000Đ

131S

Equalizers DBX

Giá bán

5.600.000Đ

215S

Equalizers DBX

Giá bán

5.600.000Đ
Sản phẩm đã xem