Nhóm hàng

Micro không dây

Micro không dây

BLX288A-SM58

Micro không dây Shure

20.656.000Đ

/5 đánh giá

BLX288A-PG58

Micro không dây Shure

17.218.000Đ

4.72/5318 đánh giá

SVX288A-PG28

Micro không dây Shure

11.364.000Đ

/5 đánh giá

SVX288A-PG58

Micro không dây Shure

11.364.000Đ

3.73/5213 đánh giá

VM300

Micro không dây JBL

8.500.000Đ

4.21/597 đánh giá

SVX14A-PGA31

Micro cài đầu Shure

7.238.000Đ

/5 đánh giá

VM200

Micro không dây JBL

7.200.000Đ

/5 đánh giá

WMS40 MINI2

Micro không dây AKG

6.600.000Đ

3.04/5379 đánh giá

Micker Pro

Micro liền loa

4.500.000Đ

/5 đánh giá

WMS40MINI

Micro không dây AKG

4.400.000Đ

3.33/5432 đánh giá

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem