Nhóm hàng

Micro Có dây

Micro Có dây

Shure-MV7-S

Micro thu âm và livestream

8.450.000Đ

/5 đánh giá

MV88+Stereo USB

Micro ghi âm Shure

6.680.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV5C

Micro hội thảo trực tuyến

4.720.000Đ

/5 đánh giá

Shure-MV7-K

Micro thu âm và livestream

8.450.000Đ

/5 đánh giá

MV88+ VIDEO KIT

Micro ghi âm Shure

8.450.000Đ

/5 đánh giá

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem