Resetting network settings

Khi không thể kết nối mạng hoặc nội dung không xuất hiện, chúng tôi đề nghị bạn khởi động lại ampli trước khi bạn reset lại network. Thao tác này se4t reset lại phần network chứ không reset các tính năng khác như: the menu “Amp Assign”, “Speaker Config.” và “Video” setting

-----------

AVR-X1400H 

  

Nhấn nút  Power Button để mở nguồn
 
Vặn SOURCE SELECT ở ngõ “HEOS Music”.
 
Nhấn và giữ TUNER PRESET CH + và ZONE2 ON/OFF cùng một lúc trong thời gian 3 giây
 
Thả cùng lúc 2 ngón tay ra khi “Network Reset...” xuất hiện trên màn hình
 
Chữ “Completed” xuất hiện thì reset đã hoàn tất.
Sản phẩm đã xem